Svet-Stranek.cz
luboszvicina.freepage.cz ; luboszvicina@seznam.cz
Luboš  Z V I Č I N A-výtvarníkMULTIMEDIÁLNÍ UMĚLEC

PO STOPÁCH SOUČASNÉHO ČESKÉHO UMĚNÍ:luboszvicina.freepage.cz ; luboszvicina@seznam.cz

PO STOPÁCH SOUČASNÉHO ČESKÉHO UMĚNÍ

27.10.2017 Český rozhlas Plzeň: SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY
JANY PROCHÁZKOVÉ :
" PO STOPÁCH SOUČASNÉHO ČESKÉHO UMĚNÍ "
MÁ DVOUSTRÁNKA v uvedené knize